Tradisjonelle Arrangement

Tradisjonelle Arrangement

Graskurs del 1

Introduksjonen til de forskjellige foreningene, gruppene og lagene på NMBU. Her vil foreninger, lag og politiske organisasjoner,  få muligheten til å snakke og reklamere for seg selv, og gi inntrykk av hva de bidrar med i Ås-samfunnet. Hvis noen av foreningene virker interessante, er det senere mulighet til å ta kontakt med dem direkte, da de fleste foreningene vil stille på stand, gi informasjon, og ha mulighet til umiddelbar innmelding. (Med mindre foreningen har opptak...)



Graskurs del 2

Her gir foreningene litt mer av seg selv enn på graskurs del 1. Dette er den beste muligheten til virkelig å få et inntrykk av foreningenes rolle i forhold til utelivet på Ås, og oppleve en fullendt bodegakveld.


UKA

Kommer Snart!



Semester Kick-Off!

Kommer Snart!



Eksamensfest

Kommer Snart!



Oktoberfest

Kommer Snart!



Revyene

Kommer Snart!



Tour The Kringla

Kommer Snart!



Internfest på Samfunnet

Kommer Snart!



Ølympics

Kommer Snart!



Grand Prix

Kommer Snart!



KulturXplosjon

Kommer Snart!