Nestleder

Hei! Mitt navn er Birte Una Songedal Liset og jeg studerer 2.året kjemi. Jeg valgte å stille som nestleder fordi jeg ville engasjere meg i det som skjer i linjeforeninga. Som nestleder er jeg i en opplæringsperiode for å ta over som leder etter et semester. Mine oppgaver består i å delta på møter samt notere hva vi gjør, samt hva vi diskuterer på møter