Molekylets Generalforsamling &

Instituttallmøte ved IKBM


Neste forsamling: 21.April 2021, Zoom kl 12.00 - 14.00


Til venstre finner du saksliste og vedtekter for den tidligere generalforsamlingen (GF). Ny saksliste og vedtekter blir lagt ut før og etter forsamlingen.


Du kan lese mer om Studentdemokrativervene under Studentdemokratiet i menyen over.


Molekylvervene på valg i April: Nestleder, Kontaktansvarlig, Økonomiansvarlig og Webansvarlig


Les gjerne gjennom vedtektene, og send inn forslag til vedtektsendinger til molekylet@nmbu.no innen kl 20:00 Søndag før GF-en hvis det er noe du ønsker skal endres – Vedteksendringer gjennomgåes og stemmes på under GF-en.


Deretter kommer vi til vervene i Molekylet.