Nestleder

Kristine Øiestad Høy

Hei! Mitt navn er Kristine Øiestad Høy og jeg studerer 4. året matvitenskap. Jeg valgte å stille som nestleder fordi jeg ville engasjere meg i det som skjer i linjeforeninga. Som nestleder er jeg i en opplæringsperiode for å ta over som leder etter et semester. Mine oppgaver består i å delta på møter og notere hva vi gjør og diskuterer på møtene.