Leder og nestleder Studentrådet IKBM


- Nestleder har følgende ansvar og arbeidsoppgaver:

 

•Nestledervervet varer i 1 år og velges på allmøtet i høstparallellen.

•Innkalle til Studentråd 3 ganger i semesteret (ca 1-2 timer avhengig av saker som skal behandles).

•Skrive referat og bestille mat til studentrådsmøtene.

•Møte på Instituttstyremiddag (3 ganger i semesteret, ca 2 timer) i regi av Arbeidsutvalget (AU). Gratis middag, og diskusjon av sakspapirene til neste studentråd.

•Være med på å planlegge og gjennomføre to instituttallmøter i året.

 

-Videre skal nestleder være med å lede studentrådsmøtene

-Sammen med leder; jobbe for å løfte og fremme studentrådssaker til de organer som er hensiktsmessige.

-Engasjement er desidert viktigst, da kunnskapen kan tilegnes underveis!

 

-Studentrådsleder har følgende ansvar og arbeidsoppgaver:

 

•Ledervervet varer i 1 år og velges på allmøtet i vårparallellen.

•Lede studentrådsmøter 3 ganger i semesteret (ca 1-2 timer, avhengig av saker som skal behandles).

•Delta på Instituttstyremiddager(IS-middag) tirsdag før hvert studentråd, totalt 3 i semesteret på ca 2 timer.

•Bestille rom til studentråd og instituttallmøte.

•Tildele masterlesesalplasser på Palasset, Lydia og Sol og Glede. Lønnet arbeid, må skrive timeliste.

•Være med på å planlegge og gjennomføre to instituttallmøter i året.


-Ansvarlig for studentrådets virksomhet.

-Løfte og fremme studentrådssaker dit det er hensiktsmessig, sammen med nestleder.

-Får mulighet til å ta AOS234 – Studenter i ledelse. (10 STP)

-Engasjement er desidert viktigst, da kunnskap kan tilegnes underveis!

.


Generelt

Vervet nestleder har noen «obligatoriske» aktiviteter, men det kan ikke understrekes nok, at vervet er det DU gjør det til. Det er store muligheter for læring, selvutvikling og tilegne deg verdifull kunnskap om universitetet du er en del av. Det er også utrolig god erfaring å ha med seg styrearbeid og hvordan ting kan fungere innen offentlig forvaltning, inn i arbeidslivet. Med andre ord, så er vervet som nestleder og leder absolutt noe som bør vurderes! I tillegg har Handelshøyskolen NMBU skreddersydd et 10 studiepoeng emne, for studenter i tyngre tillitsverv gjennom samfunnet og studentdemokratiet, som gir deg kunnskap om universitetet, om strategi, styrearbeid og ledelse for å nevne noe.


Instituttstyret (IS)

Instituttstyret er øverste organ for instituttets virksomhet og består av ansatte på instituttet og to studentrepresentanter. Dette er den strategiske ledelsen ved hvert institutt.Er du nysgjerrig er det bare å sende en mail til studentrad.ikbm(alfakrøll)nmbu.no