Studentdemokratiet

Oversikt over de forskjellige styrer og utvalg


Dette er et forsøk på å gi en enkel oversikt over alle utvalg og styrer direkte eller indirekte involvert i studentdemokratiet her ved NMBU.

Oversikten kunne ha blitt gjort mer detaljert, men da faller litt av poenget vekk med oversikten.


Uthevede utvalg og styrer har minst 20% studenter, om ikke mer.