Studentrepresentant

- programutvalg og utdanningsutvalg


Kort oppsummert:


-Som studentrepresentant i PU (programutvalget) møter man i både PU og UU (Utdanningsutvalget).

-IKBM har 4 programutvalg: matvitenskap og ernæring, kjemi, bioteknologi, og bioinformatikk og anvendt statistikk (BiAs).

-Det er mellom 4 og 5 møter i semesteret på ca 2 timer. Et møte i måneden i UU, mens det jobbes med å øke møtevirksomheten i programutvalgene. Forberedelse til møtene må medregnes.

-Et verv for deg som ønsker å jobbe med utdanningsrelaterte spørsmål om ditt studieprogram og din studiehverdag.

-Viktig med en representant som møter opp og er villig til å fortelle ærlig om hvordan det er å være student og å se og forklare sakene fra en students perspektiv.

-UU er et rådgivende organ for instituttstyret i utdanningsspørsmål.Fra i år av skal det velges 4 studentrepresentanter og 4 vara; en + vara fra matvitenskap og ernæring, bioteknologi, kjemi og bioinformatikk og anvendt statistikk(BiAs). Studenter som går retning kjemi og bioteknologi(Siv.ing) kan stille til programutvalget til både kjemi og bioteknologi.


Programutvalget


Det er et programutvalg for hver av studieretningene. Det er per dags dato en studentrepresentant i hvert av disse 4 utvalgene.

Funksjonen til PU er å diskuterer selve oppbygningen til- og innholdet i de ulike studieretningene. Eventuelle endringer i oppbygningen til studiene skal behandles her, men saker har så langt blitt tatt i UU, da det har vært liten, eller ingen møtevirksomhet i programutvalgene.

Det er per dags dato veldig store forskjeller mellom ulike PU på møtevirksomhet, der enkelte ikke har avholdt møter, mens andre har omkring ett møte i semesteret.


Utdanningsutvalget


Utdanningsutvalget er et rådgivende organ som tar seg av utdanningsrelaterte saker for bachelor og master studenter på instituttnivå(IKBM).

Her spiller studentene en sentral rolle. Det er i dette utvalget nye studieretninger blir diskutert, endringer i studieplaner blir godkjent, gjennomgang av emne evalueringene, klagesaker blir diskutert, søknader om fritak fra emner blir behandlet og generelt diskuterer hvordan studiene på IKBM kan bli best mulig.

Studentrepresentant i UU er et veldig spennende verv der en har en direkte innflytelse på både ens egen og andre sin studiehverdag. Siden dette er et viktig verv for studentene er det her viktig med en representant som møter opp og er villig til å fortelle ærlig om hvordan det er å være student og se og forklare sakene fra en students perspektiv.

Tidsmessig er det ca. et møte i måneden i UU og møtene varer i to timer. Det er ikke store mengder sakspapirer, så det burde ikke ta mer enn tre timer i måneden.