Vil du sitte i Studentrådet på IKBM?


I studentrådet sitter tillitsvalgte fra alle årskull fra alle studielinjene, i tillegg til representanter fra utdanningsutvalget, forskningsutvalget, instillingsutvalget og linjeforeningen Molekylet. Dette i tillegg til Studentrådsleder og nestleder.


Alle instituttene har et studentråd som bearbeider saker som angår studenter både på instituttnivå og universitetsnivå. Studentrådenes meninger kommer så opp i Studentting hvor representanter fra alle studentrådene sitter, og en avgjørelse tas etter diskusjon og avstemming.Mer informasjon til nye studenter kommer til skolestart, men er du nysgjerrig er det bare å sende en mail til studentrad.kbm(alfakrøll)nmbu.no


Du kan også lese om noen spesifikke verv oppe på menyen.