Studiebarometeret

13. Oktober 2015 ble Studiebarometeret sendt ut.

Da var det 2. og 5. klassingene sin tur til å svare på en rekke spørsmål om sitt studie.


Studiebarometeret blir tilsendt hver student på SMS og på epost. Det er veldig viktig at de som får muligheten til å svare faktisk svarer på spørsmålene da undersøkelsen har stor påvirkning på eget studie.