Tillitsvalgt i studentrådet


I august velger alle førsteklassene velge sin tillitsvalgte til å sitte i Studentrådet på IKBM. Dette er et veldig givende verv som varer ut studiet deres. Som tillitsvalgt møter man i tre studentråd per semester, ett hver måned. Her gjennomgås sakspapirer til påfølgende Studentting, i tillegg til eventuelle saker representantene har på hjertet. Dette er derfor en fin mulighet til å være med på å forbedre din egen studiehverdag, og være oppdatert på hva som foregår over hodet på oss studenter.


Er dette noe du kunne tenke deg å være med på så still som kandidat!

NB! Det er også mulig å be om nyavstemning av ny tillitsvalgt i løpet av hele studietiden.


Mer informasjon til nye studenter kommer til skolestart, men er du nysgjerrig er det bare å sende en mail til studentrad.ikbm(alfakrøll)nmbu.no